PÁLYÁZAT - mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása - VEKOP-1.3.1-16 2016.05.18.

PÁLYÁZAT - mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása - VEKOP-1.3.1-16

PÁLYÁZAT – MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA – VEKOP-1.3.1-16

 

Pályázat célja: a vállalkozások nemzetközi versenyképességének megteremtése
Rendelkezésre álló keretösszeg:
1,23 Mrd Ft
Támogatás mértéke: az elszámolható költségek maximum 50%-a
Támogatás összege: min. 1,5 millió Ft max. 10 millió Ft
Előleg mértéke: előleg nem igényelhető
Projekt megvalósítás időtartama: maximum 24 hónap
Területi korlátozás: Csak Budapest és Pest megyei (közép-magyarországi) településeken megvalósuló fejlesztések támogathatók
Pályázat benyújtási ideje: 2016. május 9-től
Pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások
- éves átlagos statisztikai létszám a pályázását megelőző üzleti évben minimum 2 fő
- csak feldolgozóipari vállalkozások indulhatnak
- legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik (2013-ban vagy előtte alapított vállalkozás)
- az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az előző évi árbevétel 50%-át
- az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az előző év mérlegfőösszegét
- az igényelt támogatás összege maximum annyi millió Ft lehet, ahány fő volt a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állománya (pl. 10 fő = maximum 10 millió Ft támogatás)
- volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján.


Támogatható tevékenységek köre:
- Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
- Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

Az előző pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók kiegészítésként:

- Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
- többször használatos marketing eszközök elkészítése
- grafikai tervezés és fordítás
- tolmács igénybevétele
- kiállításra utazás költségei (maximum 2 fő esetén)
- szállás költségei (maximum 2 fő esetén, maximum 100 €/fő/éj)
- szállítmányozás és biztosítás költségei
- Online megjelenés támogatása – önállóan nem támogatható
- idegen nyelvű honlap kialakítása
- Tanácsadás igénybevétele - önállóan nem támogatható
(maximum a teljes projektköltség 5%-a, legfeljebb nettó 96 000 Ft/embernap)
- Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható (legfeljebb 500 000 Ft értékben számolható el)
- Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
- Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható
(maximum a teljes projektköltség 5%-a, legfeljebb nettó 96 000 Ft/embernap)

 

Kötelező vállalások:

- Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

 

- Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. A külkereskedelmi felelős munkavégzésének helye a megvalósítási helyszín kell, hogy legyen.

 

- Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.

 

- Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

 

Segítség a pályázathoz:

Vissza
Facebook