Klaszter

Szervezeti és Működési Szabályzat


A Klaszter neve: Magyar Gasztro Térkép Klaszter

Jogállása: Nem jogi személy

A Klaszter székhelye: 6500, Baja, Szabadság utca 15.

Bankszámla szám: 11704014 - 20000521 OTP Bank

Alapító tagok: A felsorolásban található

 

A Magyar Gasztro Térkép Klaszter (továbbiakban Klaszter) nem jogi személy. Minden alapító és csatlakozó, együttműködő tagja önállóan, saját nevében tett együttműködési vállalása alapján és tartalommal vesz részt a Klaszter tevékenységében.

A Klaszter a belépési szándéknyilatkozat kitöltésével és az alapítói munkaértekezleten nyílt, egyhangú szavazással jön létre. Az alapítás időbeli hatálya határozatlan időre szól.

A Klaszter működéséhez szükséges üzleti infrastruktúrát,az integrátori szerepet betöltő Magyar Gasztro Kontroll Kft. (MGK Kft.) biztosítja, ellátva egyúttal a működéséhez kapcsolódó szervezési és menedzselési feladatokat is.

A Klaszter a működését elsődlegesen pályázati forrásokból, azok hiányában a tagoknak nyújtott szolgáltatások bevételeiből, támogatásokból és a tagdíjakból kívánja finanszírozni.

 

Klaszter tagsági díj:

Alapító tagok:

100 000 Ft/év

Csatlakozó tagok:
- Magyar vendéglátó ipari vállalkozások: 

12 000 Ft/év

- Magyar élelmiszer kereskedelmi vállalkozások: 

6 000 Ft/év

- Magyar élelmiszer ipari vállalkozások:

(forgalom bruttó 100 millió HUF/év alatt)

45 000 Ft/év

- Magyar élelmiszer ipari vállalkozások:

(forgalom bruttó 100 millió HUF/év felett)

100 000 Ft/év

- Magyar mezőgazdasági termelők családi gazdaságok:                  

12 000 Ft/év

- Egyesületeknek és NON profit szervezetek:  

Díjmentes

 

Alapító tagok:

 1. Magyar Termék Non Profit Kft.

Klaszter képviselő: Kecskeméti Attila – Ügyvezető igazgató

 1. Magyar Gasztro Kontroll Kft.

Klaszter képviselő: Orsolyák Zoltán – Cégvezető

 1. Profi Magyarország Zrt.

Klaszter képviselő: Ruga Róbert – Marketingigazgató

 1. Élelmezés vezetők Országos Szövetsége

Klaszter képviselő: Pálháziné Sármány Csilla – Elnök

 1. Ökológia Evolució Alapítvány

Klaszter képviselő: Varga Judit – Elnök

 1. iNFOBEX Kft.

Klaszter képviselő: Haász László – Ügyvezető

 1. Mirbesz csoport

Klaszter képviselő: Májer András – Kereskedelmi igazgató

 1. Tesco Globál Áruházak Zrt.

Klaszter képviselő: Iglói Csató Judit – Kommunikációs igazgató

 1. Levegő Munkacsoport

Klaszter képviselő: Horváth Zsolt – Igazgató

 1. Prémium Hungaricum Szövetség

Klaszter képviselő: Pék Lajos – Elnök

 1. Chef Market Zrt.

Klaszter képviselő: Glück Zoltán

 

Támogató szervezetek:

Vidék Fejlesztési Minisztérium

Magosz

Vidék Fejlesztési Hivatal

 

A Magyar Gasztro Térkép Klaszter Szervezeti Felépítése:

A klaszter a menedzsmentet, a megalakulás dátumától számított 5 éves időtartamra választja meg.

Klaszter Menedzsment:

Elnök: Orsolyák Zoltán

Klaszter tanács: Alapító tagok delegáltjai

Segítő szervezetek delegáltjai

A Magyar Gasztro Térkép Klaszter céljai, tevékenységi köre

1)      A Klaszter létrehozása és működtetése elő kívánja segíteni az alapító és a későbbi csatlakozó vállalkozások beszállítói készségének, képességének és lehetőségének a fejlesztését. Ezen belül cél megvalósítani és fenntartani a tagok között a partnerségen alapuló együttműködést az eltérő termékgyártók és piaci szereplők között.

2)      A Klaszter a hozzá csatlakozó magyarországi bejegyzett vállalkozások, egyesületek számára olyan közösen menedzselt szolgáltatásokat és fórumokat működtet, melyek eredményeként a klasztertagok tovább erősíthetik szerepüket a regionális gazdasági teljesítmény növelése területén.

3)      A Klaszter létrehozásával és működtetésével a tagok hozzá kívánnak járulni az országos (kiemelten a klaszterhez csatlakozó) vállalkozások versenyképességének erősítéséhez, a vállalkozások piacra jutási esélyének növeléséhez.

4)   A Klaszter elsődlegesen amezőgazdasági, élelmiszergyártó –forgalmazó és vendéglátó ipari vállalkozások körében működik, de nyitott a hozzá csatlakozni kívánó más, hasonló szakterületen működő vállalkozásokkal, intézményekkel történő együttműködésre, amennyiben azok az általa kitűzött és felvállalt célokat elfogadják, illetve magukévá teszik.

5)  A Klaszter elősegíti a Magyarországon működő kis- és középvállalkozások hálózati együttműködésének fejlesztését, új beszállítói kapcsolatok kialakulását.

6)      A Klaszter elősegíti a környezeti tudatosság és szemléletformálás terjedését a régióban, valamint ajánlásokat fogalmaz meg intézményeknek, illetve döntéshozóknak a környezet állapotának javulása érdekében.

7)     A Klaszter üzletláncokkal és gyártó vállalatokkal kötött együttműködések keretében biztosítja a tagok részére a K + F tevékenységük hatékonyságának növelését, illetve a térségi és regionális innováció eredményeinek felhasználását.

 

A Klaszter által a  klaszter tagoknak nyújtott szolgáltatások:

A szolgáltatások nyújtásáért a MGK Kft. felelős. Szolgáltatási díj ellenében.

A szolgáltatási díj nem haladhatja meg a klaszter éves bevételét.

Szolgáltatások részleteiben:

Élelmiszeripari gyártóknak-forgalmazóknak (GY-F)

A cégünk által üzemeltetett www.gasztroterkep.hu lehetőséget biztosítunk a Magyar Élelmiszer Gyártó Vállalkozások megjelenésére a Gyártók / Forgalmazók menü pont alatt. A következő feltételekkel:

Vállalati szolgáltatások részletezése:

Adott Vállalat:

1. Címe, nyitva tartása, elérhetősége, e-mail cím, központi Web oldal

2. JPG formátumú cég logó 1 db

3. Ikon rendszer élelmiszer biztonsági és magyar termék jelölő ikonok

4. Magyar tulajdonosi hányadot mutató grafika.

5. Gyártott termék lista és akciós lista feltöltési és bemutatási lehetősége.

6. Élért díjak elismerések bemutatása.

7. Belső piactéren látható kereskedelmi kapcsolatokért felelős személy elérhetősége.

A MGK Kft. adatbázis szolgáltatást nyújt a Magyar vállalatok felé a www.gasztroterkep.hu üzleti közösségi oldalon regisztrált, - éttermek, szállodák és boltok, áruházak - a tagok menüpont alatt található vendéglátó ipari és kereskedelmi üzletek beszerzőinek elérhetőségét tartalmazó adatbázisával, és, helyi mezőgazdasági termelők ajánlatait bemutató internetes piac helyén.

Internetes piacterünkről röviden: A www.gasztroterkep.hu

Az internetes piactéren a következő lehetőségeket lehet elérni:

1. Magyar éttermek, üzemi, közintézményi konyhák kontaktbeszerzői cím lista

2. Magyar élelmiszer kiskereskedelmi üzletek kontaktbeszerzői cím lista

3. Magyar mezőgazdasági termelők eladási ajánlatai és kontaktelérhetőségei

4. Termék összehasonlító

5. Saját gyártói forgalmazói termék lista elhelyezése.

6. Vállalati eladási/beszerzési személyek kontaktmegjelenése

 

A MGK Kft. a www.gasztroterkep.hu üzleti közösségi oldalon jelen lévő vállalkozások magyar beszerzési források felé forduló magatartását propagálja média megjelenésein.

Az oldalon jelenlévő szűrt magyar éttermeknek turisztikai segítséget nyújtunk a nagyobb vendég létszám elérésében így alapanyag beszerzésük is növekszik.

A nálunk regisztrálásra került és folyamatosan regisztrálásra kerülő kereskedelmi és vendéglátó ipari üzletek szerződésben vállalják a magyar előállítású termékek fokozott be listázását kínálatukban.

Cégünk méri a nála regisztrált üzletek Magyar előállítású termék felhasználását és fizetési morálját.

 

Élelmiszeripari gyártóknak-forgalmazóknak üzletlátogatói szolgáltatás

Cégünk a klaszternek nyújtott szolgáltatásain belül országosan öt üzletlátogató munkatársat alkalmaz az év minden munkanapján. Az üzletlátogatók feladata a velünk szerződött vendéglátó ipari és élelmiszer kiskereskedelmi egységek, láncok látogatása, új klaszter tagok felkutatása.

Ellenőrzik a magyar termékek használatának gyakoriságát az üzletek adatbázisunkban lévő szolgáltatás listájának teljességét. Ezen felül a gyártók által rendelkezésre bocsájtott promóciós anyagokat, termékmintákat kihelyezik a leendő vásárlói partnereknél

 

Szolgáltatásunk élelmiszer és vegyes kiskereskedelmi láncoknak, üzleteknek

A vásárlók, a hazánkban egyre jobban elterjedő hazai termékeket favorizáló mozgalmak és az élelmiszerbiztonságot figyelembe vevő hagyományos feldolgozású élelmiszerek piacára fektetett hangsúlyú vállalkozások termékeit fogják előnybe részesíteni. Az élelmiszer kiskereskedelem fejlődése érdekében egyre több cégtulajdonos látja be, hogy internetes kereső oldalakon való megjelenésével, illetve független minőségellenőrzési szervezetek ajánlásával nagyobb ismertségre, ezáltal magasabb bevételre tehet szert.

WEB oldalunk Magyarországon jelenleg egyedül álló hirdetési felületet és termelői,gyártói adatbázist biztosít élelmiszer és vegyes kiskereskedelmi üzletek számára mélyen a piaci árak alatt.

A klaszterünkben résztvevő üzleteknek vagy üzletláncok beszerzőinek a www.gasztroterkep.hu oldalunkon a hirdetési felületen kívül teljes hozzáférést biztosítunk. Az országot lefedő magyar élelmiszergyártók és termelő vállalkozások piaci árait és kínálatát tartalmazó online piactérhez. és kontakteladói adatbázishoz.

Ezen felül üzletlátogatói szolgáltatást nyújtunk, a magyar gyártók átall fejlesztett és piacra juttatni kívánt termékekről.

A klaszter-be résztvevő üzletek, üzletláncok fokozott média megjelenést és marketinget kapnak. Ezáltal bizonyítva, hogy törekednek kínálatukban a Magyarországon előállított élelmiszeripari termékeket előnybe részesítésében.

 

Szolgáltatásunk termelőknek, családi gazdaságoknak

A klaszterhez csatlakozott gazdák és családi gazdaságok az internetes hirdető felületükön felül. Hozzáférést kapnak a rendszerünkben lévő éttermek, Közületi konyhák, kiskereskedelmi üzletek, üzletláncok és gyártók kontaktbeszerzőinek elérhetőségeihez.

Tanácsadási szolgáltatásunkon keresztül informálódhatnak a legjobban keresett termékekről és várható piaci trendekről. Ezáltal termék listájukat már előre beállíthatják az aktuális piaci körképhez.

A tárhelyre az eladni kívánt termékeiket a rendszerben résztvevő éttermeknek. üzleteknek közvetlenül tudják eladásra felkínálni. Napi –heti frissítéssel.  A tárhelyre felkerült termékhez csatolni kell a termelő nevét, lakhelyét, kistermelői igazolványa számát, a permetezési napló számát, utolsó vegyszeres kezelés idejét. Ha a termelő bioterméket értékesít, a termék, farm ellenőrizhető dokumentációját. Hús –tejtermék esetén a megfelelő származási igazolást (állatorvosi, vágóponti stb.)

A weblapon bármely regisztrált termelő megtekintheti a többi termelő ajánlatát és az éttermek vagy élelmiszergyártók esetleges termék-aukciós ajánlatait.

 

Szolgáltatás vendéglőknek, éttermeknek, szállodáknak

Előzetesen történt felmérések alapján az utazási irodákkal egyeztetve elkészült az a követelmény rendszer, aminek meg kell felelnie azon vendéglátó egységeknek, amelyek fel kívánnak kerülni honlapunkra. A megbízhatóságot erősítve a cégünk minden jelentkező vendéglátó egységhez kiküldi szakértőjét, aki egy munkanap alapján feltérképezi az egységben használt termékeket, és az utazási irodák által kért szempontok megvalósíthatósági rátáját, így a MGK Kft. és az utazási irodák együttes ajánlásával kerülhet fel a honlapunkra.

A klaszterünkben résztvevő éttermeknek vagy szállodák beszerzőinek a www.gasztrocontroll.hu oldalunkon a hirdetési felületen kívül teljes hozzáférést biztosítunk. Az országot lefedő magyar élelmiszergyártók, forgalmazók és termelő vállalkozások piaci árait és kínálatát tartalmazó online piactérhez. és kontakteladói adatbázishoz.

Ezen felül üzletlátogatói szolgáltatást nyújtunk, a magyar gyártók átall fejlesztett és piacra juttatni kívánt termékekről.

A klaszter-ban részvevő üzletek plakett táblát kapnak, hogy már a kirakatban is felhívják vásárlóik figyelmét a magyar termékek üzletben való fokozott jelenlétére.

 

A MGK Kft. egyéb szolgáltatása a klaszter felé

- A kormányzattal fenntartott kapcsolatok ápolása (lobbizás)

- Piaci információk gyűjtése, folyamatos ágazat specifikus adatbank kezelése

- Közös marketing tevékenység szervezése, bel és külföldi koordinációja

 

A Klaszter tagság

A Klasztert a Társulási Együttműködési Megállapodást aláíró alapító tagok alkotják A Klaszteralapító  tagjai egyenlő jogokkal rendelkeznek.

 

A csatlakozó Klaszter-tagok a Társulási Szerződést, a Szervezeti és Működési szabályzatot és az egyéb (csak az általuk megkapott és megismert) dokumentumokat fogadják el csatlakozási nyilatkozatukban.

 

A Klaszter alapítását követően a tagok tagsági viszonya a Klaszter Menedzsment által létrehozott gazdasági társaság. A MGK Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés aláírásával és a tagdíjak befizetésével jön létre.

 

A Klaszter tagsági viszony megszűnése

Bármely Klaszter-tag jogosult kiválni a Klaszterből a Klaszter Menedzsment intézett nyilatkozattal, 60 napos határidővel, kivéve, ha a Klaszterben valamilyen kötelezettséget vállalt, mert azt előbb rendeznie kell.

A Klaszter-tag tagsági viszonyát a Klaszter Menedzsment megszüntetheti, amennyiben az a vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, és a Klaszter Menedzsment írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti.

Megszűnik a Klaszter tagsági viszony:

a)  A Klaszter megszűnéséről született döntés meghozatalával.

b)  A Klaszter-tag megszűnésével.

c)  A Klaszter-tag kilépésével.

d)  A Klaszter-tag kizárásával.

e)  A megszüntetést vagy megszűnést, illetve a tag kilépését a Klaszter Tanácsnak el kell fogadnia.

 

A Tagok kötelezettségei

 

A Klaszter-tag általános kötelezettsége a Társulási Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesítése.

a)      A Klaszter-tagok vállalják, hogy a Klaszter működésében aktívan részt vesznek a Társulási Együttműködési Megállapodás és a vállalt feladatok, kötelezettségek szerint.

b)      A Klaszter-tagok vállalják, hogy a belépési adatlapon közölt, illetve a Klaszter adatbázisokban róluk nyilvántartott információk változásait a Társulási Együttműködési Megállapodás szerinti határidőben bejelentik.

c) A Klaszter-tagok vállalják az évi rendes tagdíj befizetését

 

A Tagok jogai

 

A Tagok általános jogai:

a)      a Klaszter működéséből származó elméleti tapasztalatok és információk, gazdasági, szakmai lehetőségek szabad felhasználása a szervezetüknél,

b)      a Klasztert érintő kérdésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás,

c)      részvétel a Klaszter Tanács és a munkacsoport ülésein, a Klaszter működésében, szervezésében, a tagok számára nyitott rendezvényein,

d)     a külön meghatározott feltételeknek megfelelően igénybe vehetik a Klaszter szolgáltatásait.

 

A Klaszter Tanács

 

A Klaszter Tanács (a továbbiakban - Tanács) a Klaszter legfőbb döntéshozó szerve, amely az összetételére vonatkozó rendelkezések szerint a szavazati joggal rendelkező rendes Klaszter-tagok összessége.

A Klaszter Tanács megalakuláskor az alapító rendes tagok a döntéshozók.

A Tanács tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

 

A Klaszter Tanács működése

 

a)      A Klaszter Tanács jogait és feladatait testületként gyakorolja.

b)      Működését saját ügyrendjének megfelelően látja el, amelyet a Tanács az első ülésén fogad el.

c)      Üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartja.

d)     A Klaszter Tanács üléseiről, az ülés lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről, valamely Klaszter tag vagy bizottsági tag kezdeményezésére, az ülésen jelenlévők minősített, legalább 50 % + 1 tag szavazattöbbséggel hozott határozata dönt.

e)      A Klaszter Tanács határozatait írásban, telefaxon vagy e-mailben is meghozhatja. Az ilyen módon hozott határozat akkor válik érvényessé, ha a döntésre való felkérés kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül a Tanács tagjai több mint felének bizonyossággal elfogadható szavazata valamely fent felsorolt írásos formában az elnökhöz megérkezik. A megadott határidőn túl vagy be nem érkező szavazatok nem értékelhetők.

f)       Nem hozhat a Tanács írásbeli határozatot a minősített többséget igénylő döntések esetében.

 

Határozatképesség, döntéshozatal

 

a)      A Klaszter Tanács tagjai a határozathozatal során tagonként 1 szavazattal rendelkeznek.

b)      A Tanács határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza.

c)   A Klaszter Tanács legalább a tagok 50 %- a + 1 tag által hozott, minősített többséggel hoz határozatot a következő kérdésekben:

-   a Klaszter-tag kizárása (az érintett Klaszter-tag nem szavazhat)

-   a Klaszter Tanács üléséről készült jegyzőkönyvben foglalt tények bizalmas jellegéről

-   a csatlakozó tagok szándéknyilatkozatának elfogadása

-   a munkacsoportok vezetőinek megválasztása és visszahívása

-   a Klaszter átalakulása

-   a Klaszter megszűnése

-   stratégiai kérdések

-   éves pénzügyi terv elfogadása

-   éves pénzügyi beszámoló elfogadása

 

A Klaszter Tanács Feladatai

 

a)      A Társulási Együttműködési Megállapodásban, az e szabályzatban és a működés során meghatározott Klaszter célok átfogó képviselete.

b)      A Klaszter stratégiai irányvonalainak, taktikájának jóváhagyása, irányítása és nyomon követése a külön meghatározott eredményességi mutatók alapján.

c)      A Klaszter pénzügyi-, személyügyi-, marketing- és cselekvési tervének jóváhagyása, nyomon követése.

d)     A munkacsoportok vezetői által előterjesztett tervek, beszámolók és javaslatok elfogadása.

e)      A szakmai előterjesztések megvitatása.

f)       A Klaszter Tanács ügyrendi szabályainak meghatározása.

g)      A Klaszter Tanács-i ülések napirendjének, a jegyzőkönyv hitelesítők személyeinek elfogadása.

 

Vezetői feladatok

 

A Klaszter képviselőjének feladatai

 

a)        A Klaszter operatív felelős vezetőjeként ellátja a vezetési, igazgatási feladatokat.

b)        Kezdeményezi a Klaszter Tanácsnál a Tanácsi döntések meghozatalát.

c)        A Tanács üléseinek előkészítése, összehívása, a napirendi pontok összeállítása.

d)       Szavazás előkészítése, lebonyolítása.

e)        A Tanács, illetve a Klaszter munkájának könyvelése, adminisztrálása.

f)         A Tanács határozatainak végrehajtása.

g)        A Klaszter képviselete.

h)        Szakmai kapcsolat kialakítása a hazai és külföldi szervezetekkel.

i)         A Klaszter éves munkájának, eredményeinek összefoglalása, előterjesztése a Klaszter Tanács elé.

j)   Szakmai értékelés és javaslattétel a Klaszterfejlesztési forrásinak (projekt forrásainak) felhasználására, a források bővítésére.

k)        A Klaszter ügyeinek intézése a Klaszter Tanács ülései közötti időszakban.

 

 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

 

A Klaszterben való részvétellel kapcsolatos költségeit minden tag maga viseli.

Esetleges bevételekre a Klaszter szert tehet a Klaszter Tanács döntése szerinti módon és felhasználási szabályok szerint.

 

Aláírási, képviselet jog

A Klaszter képviseletére a Társulási Együttműködési Megállapodás szerinti megjelölt személy jogosult.

 

Betekintési jog

A Magyar Gasztro Térkép Klaszter működésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokba a Klaszter Tanács tagjai betekintési joggal rendelkeznek.

 

Bélyegző használata

A Klaszterrel kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal járó cégszerű jognyilatkozatok tétele esetében a Klaszter elnöke – mint képviselő – bélyegző használatára jogosult.

 

Döntési rendszer

A munkacsoportok vezetői a Klaszter Tanács által adott Feladat átruházási Nyilatkozat  keretein, valamint a Klaszter Tanács által hozott döntések keretein belül jogosultak a   Klaszter ügyeiben önállóan dönteni.

A Klaszter Tanács elé döntési javaslatot a Klaszter Tanács-tagok egyenként is, a  munkacsoportok vezetői testületük nevében is terjeszthetnek be.

 

KÜLSŐ és BELSŐ ELLENŐRZÉS

A vezetői ellenőrzés szabályaira a Klaszteralapító megállapodásában és SZMSZ-ében megfogalmazott szabályok az irányadók, azzal a kiegészítéssel, hogy a Klaszter Tanács    a munkacsoportok vezetőinek adott felhatalmazás alapján éljen beszámoltatási jogával.

A Klaszter működését a Pénzügyi Ellenőrző Munkacsoport jogosult ellenőrizni saját munkaterve és ütemterve, ügyrendje, illetve felkérés szerint.

 

ÜZLETI TITKOK MEGŐRZÉSE

A Klaszter Tanács tagjai és a Klaszter munkatársai megbízatásuk, illetve munkájuk ellátása során a tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint a tevékenységükre vonatkozó alapvető fontosságú információkat kötelesek megőrizni, és biztosítani, hogy, azok jogosulatlanok számára ne váljanak hozzáférhetővé.

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, okmányok, műszaki megoldások, amelyek a Magyar Gasztro Térkép Klaszterrendeltetésszerű működtetéséhez szükségesek, és nyilvánosságra kerülésük veszélyeztetné e rendeltetésszerű működést, a Klaszter és a Klaszter-tagok érdekeit.

Ilyenek különösen:

-          a Klaszter közösen kidolgozott fejlesztési koncepciói, programjai, tervei;

-          üzletpolitikai tervek, határozatok;

-          személyzeti iratok és adatok;

-          ellenőrzések és vizsgálatok során felmerült bizalmas jellegű adatok;

-          pénzügyi, számviteli adatok;

-          a Klaszter Tanács által eseti jelleggel üzleti titoknak minősített adatok.

A Klaszter Tanács tagjai és a Klaszter munkatársai kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére a Klaszter Tanács határozata engedélyt nem ad.

A Magyar Gasztro Térkép Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatát, mint akaratukkal egyezőt a Társulási Együttműködési Megállapodást aláíró alapító és csatlakozó tagok a Csatlakozási nyilatkozat aláírásával fogadják el és veszik tudomásul, illetve ismerik el magukra nézve kötelezőnek.

 

 

Orsolyák Zoltán

MGTK elnök

Facebook